NEWS

  • สังคมไทยกับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยมีทางแก้?

     " 'ประเทศไทยติดอันดับสี่ ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก' ข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ในรายงานความมั่งคั่งโลก (Global Wealth Report) ซึ่งจัดทำโดยเครดิตสวิส สถาบันการเงินผู้ให้บริการจัดการทรัพย์สินของเศรษฐี ตัวเลขอันดับสี่ที่ปรากฏ ทำให้ชาวไทยตกใจกันยกใหญ่ ว่าเราอยู่ในสังคมที่ขาดความเท่าเทียมกันมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร "

     

    อ่านข่าวเพิ่มเติม: www.thairath.co.th/news/business/1917056