ติดต่อ

ติดต่อคุณรุ่งกมล ผู้จัดการโครงการ 0819911090 คุณชมพู่ ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ 0817140536 ที่อยู่ 89/248 ม.3 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140


"โครงการพัฒนาเวบแอพพลิเคชั่นเพื่อสำรวจความเป็นธรรมทางสังคม"
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)